Statut
Fundacji O. mindfulness
dla dzieci, młodzieży i dorosłych
w zdrowiu, rozwoju i edukacji

Statut Fundacji O. - spis tre┼Ťci

Postanowienia og├│lne

┬ž 1

 1. Fundacja pod nazw─ů ÔÇ×Fundacja O. mindfulness dla dzieci m┼éodzie┼╝y i doros┼éych w zdrowiu, rozwoju i edukacjiÔÇŁ, zwana dalej ÔÇ×Fundacj─ůÔÇŁ, zosta┼éa ustanowiona aktem notarialnym Repertorium A Nr 571/2022 sporz─ůdzonym przed Notariusz Ann─ů Majchrzak, prowadz─ůc─ů Kancelari─Ö Notarialn─ů przy ulicy Nowowiejskiej nr 6 lok. 3 w Warszawie.
 2. Fundatorami Fundacji s─ů Beata Kami┼äska-Suchanek i Agnieszka Jankowska-Figaj.
 3. Fundacja dzia┼éa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu.

┬ž 2

 1. Siedzib─ů Fundacji jest miasto sto┼éeczne Warszawa.
 2. Terenem dzia┼éalno┼Ťci Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji cel├│w statutowych Fundacja mo┼╝e dzia┼éa─ç na terenie innych pa┼ästw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 3. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.
 4. Fundacja posiada osobowo┼Ť─ç prawn─ů.
 5. Ministrem w┼éa┼Ťciwym ze wzgl─Ödu na przewa┼╝aj─ůce cele statutowe Fundacji jest minister edukacji i nauki.

┬ž 3

 1. Siedzib─ů Fundacji jest miasto sto┼éeczne Warszawa.
 2. Terenem dzia┼éalno┼Ťci Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji cel├│w statutowych Fundacja mo┼╝e dzia┼éa─ç na terenie innych pa┼ästw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 3. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.
 4. Fundacja posiada osobowo┼Ť─ç prawn─ů.
 5. Ministrem w┼éa┼Ťciwym ze wzgl─Ödu na przewa┼╝aj─ůce cele statutowe Fundacji jest minister edukacji i nauki.

Cele i realizacja działań Fundacji

┬ž 4

Fundacja przyjmuje za swoje cele:

 • a. budowanie ┼Ťwiadomo┼Ťci w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz dzieci, m┼éodzie┼╝y i doros┼éych,
 • b. upowszechnianie uwa┼╝no┼Ťci (mindfulness), ┼╝yczliwo┼Ťci (kindness), wsp├│┼éczucia (compassion) i samowsp├│┼éczucia (self-compassion) i innych metod oraz postaw stawiaj─ůcych na poszanowanie potrzeb jednostki w rodzinach i organizacjach,
 • c. promocj─Ö nauki w zakresie zdrowia, dobrostanu psychicznego, edukacji, rozwoju osobistego i ochrony ┼Ťrodowiska,
 • d. wsparcie dialogu opartego na uwa┼╝no┼Ťci i wsp├│┼éczuciu ┼Ťrodowisk lekarzy dzieci─Öcych, psycholog├│w, psychoterapeut├│w oraz nauczycieli, edukator├│w, wychowawc├│w, rodzic├│w oraz innych os├│b pracuj─ůcych z dzie─çmi i/lub m┼éodzie┼╝─ů,
 • e. rozw├│j wiedzy i umiej─Ötno┼Ťci w zakresie stosowania technik III fali CBT oraz innych podej┼Ť─ç terapeutycznych (w tym IFS, NVC),
 • f. przeciwdzia┼éanie uzale┼╝nieniom i patologiom spo┼éecznym,
  g. przeciwdzia┼éanie przemocy oraz wsparcie w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach ┼╝yciowych, funkcjonowania w rodzinie, ┼Ťrodowisku zawodowym i w spo┼éecze┼ästwie,
 • h. zapobieganie i przeciwdzia┼éanie problemom spo┼éecznym takim jak dyskryminacja, wykluczenie, przemoc wobec jednostek w rodzinach i grupach spo┼éecznych,
 • i. wsparcie i promocja aktywizacji spo┼éecznej i zawodowej,
 • j. wsparcie dzia┼éa┼ä maj─ůcych na celu wyr├│wnanie szans edukacyjnych oraz dost─Öpu do kultury,
 • k. promocj─Ö i organizacj─Ö wolontariatu,
 • l. promocj─Ö dzia┼éalno┼Ťci charytatywnej,
 • m. wsparcie rozwoju gospodarczego, w tym rozw├│j przedsi─Öbiorczo┼Ťci.

┬ž 5

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odp┼éatnej i nieodp┼éatnej dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego.
 2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe mi─Ödzy innymi poprzez:
 • a. zbieranie ┼Ťrodk├│w potrzebnych na realizacj─Ö cel├│w statutowych,
 • b. organizowanie i wspieranie inicjatyw i program├│w edukacyjnych,
 • c. organizowanie debat, konferencji, wyk┼éad├│w, seminari├│w, szkole┼ä,┬á kurs├│w i innych wydarze┼ä o podobnym charakterze w celu realizacji zada┼ä statutowych Fundacji,
 • d. prowadzenie bada┼ä oraz tworzenie baz wiedzy, organizowanie spotka┼ä z innymi ┼Ťrodowiskami i grupami zawodowymi o podobnym zakresie dzia┼éania w celu wymiany do┼Ťwiadcze┼ä, a tak┼╝e upowszechniania tych do┼Ťwiadcze┼ä,
 • e. organizowanie szkole┼ä, konferencji, festiwali, webinar├│w, warsztat├│w i innych wydarze┼ä mieszcz─ůcych si─Ö w obszarze dzia┼éania Fundacji,
 • f. prowadzenie bada┼ä naukowych w zakresie w zakresie zada┼ä statutowych Fundacji,
 • g. tworzenie program├│w prozdrowotnych wspieraj─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç Fundacji,
 • h. wsp├│┼éprac─Ö z o┼Ťrodkami, kt├│rych charakter dzia┼éania zbli┼╝ony jest do dzia┼éalno┼Ťci Fundacji,
 • i. dzia┼éania umo┼╝liwiaj─ůce podopiecznym Fundacji odkrywanie ich talent├│w i rozwijania zainteresowa┼ä,
 • j. uczestnictwo w polskich i mi─Ödzynarodowych projektach badawczych,
 • k. wsp├│┼éprac─Ö z instytucjami pa┼ästwowymi i samorz─ůdowymi,┬á organizacjami pozarz─ůdowymi, a w szczeg├│lno┼Ťci stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, dzia┼éaj─ůcymi w zakresie cel├│w statutowych Fundacji,
 • l. przyznawanie stypendi├│w i nagr├│d,
 • m. organizacj─Ö spotka┼ä dotycz─ůcych kompetencji rodzicielskich,┬á wychowawczych, komunikacyjnych,
 • n. aktywno┼Ť─ç w mediach spo┼éeczno┼Ťciowych, prowadzenie blog├│w tematycznych,
 • o. wydawanie publikacji,
 • p. umo┼╝liwianie podopiecznym Fundacji uczestnictwa w wymianach mi─Ödzynarodowych, stypendiach i praktykach z wiod─ůcymi o┼Ťrodkami o charakterze dzia┼éania zbli┼╝onym do Fundacji,
 • q. prowadzenie i promowanie wolontariatu oraz dzia┼éalno┼Ťci charytatywnej,
 • r. nadawanie certyfikat├│w.

┬ž 6

 1. ┬áDla osi─ůgni─Öcia swych cel├│w Fundacja mo┼╝e wspiera─ç dzia┼éalno┼Ť─ç innych os├│b fizycznych i prawnych oraz instytucji zbie┼╝nych z jej celami.
 2. Fundacja mo┼╝e wspiera─ç inne fundacje i stowarzyszenia, kt├│rych cele s─ů zbie┼╝ne z celami
  Fundacji.

Maj─ůtek i dochody Fundacji

┬ž 7

 1. Na maj─ůtek Fundacji sk┼éadaj─ů si─Ö:
  • 1) Fundusz Za┼éo┼╝ycielski, kt├│ry stanowi kwota 2.100 z┼é (s┼éownie: dwa tysi─ůce sto z┼éotych) w ca┼éo┼Ťci wniesiona przez Fundator├│w, z czego kwota 1.000 z┼é (s┼éownie: jeden tysi─ůc z┼éotych) przeznaczona b─Ödzie na dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů Fundacji.
  • 2) ┼Ürodki finansowe oraz mienie nabyte w toku dzia┼éalno┼Ťci Fundacji,
  • 3) ┼Ürodki nabyte przez Fundacj─Ö w inny spos├│b w szczeg├│lno┼Ťci pochodz─ůce z:
   • a) darowizn, spadk├│w, zapis├│w,
   • b) dotacji i subwencji oraz grant├│w,
   • c) zbi├│rek, nauki, crowdfundingu, fundraisingu i mecenatu,
   • d) praw maj─ůtkowych, ruchomo┼Ťci i nieruchomo┼Ťci Fundacji,
   • e) dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, gdyby Fundacj─ů tak─ů prowadzi┼éa,
   • f) funduszy Unii Europejskiej,
   • g) funduszy przekazywanych przez jednostki administracji rz─ůdowej i samorz─ůdowej,
   • h) ┼Ťwiadcze┼ä Fundator├│w,
   • i) wp┼éyw├│w pochodz─ůcych z wk┼éad├│w na rachunkach bankowych, lokat kapita┼éowych, papier├│w warto┼Ťciowych oraz odsetek od udzielonych po┼╝yczek,
  2. Fundatorzy mog─ů tworzy─ç wewn─Ötrzne fundusze, przekazywa─ç na te fundusze cz─Ö┼Ť─ç lub ca┼éo┼Ť─ç dochod├│w, nazywa─ç je oraz wskazywa─ç cele zwi─ůzane z dzia┼éalno┼Ťci─ů statutow─ů, na kt├│rych realizacj─Ö gromadzone s─ů ┼Ťrodki na funduszach. Zasady funkcjonowania funduszu okre┼Ťlaj─ů Fundatorzy.

┬ž 8

 1. Zabrania si─Ö:
  • a. udzielania po┼╝yczek lub zabezpieczania zobowi─ůza┼ä maj─ůtkiem Fundacji w stosunku do jej cz┼éonk├│w, cz┼éonk├│w organ├│w lub pracownik├│w oraz os├│b, z kt├│rymi cz┼éonkowie, cz┼éonkowie organ├│w oraz pracownicy organizacji pozostaj─ů w zwi─ůzku ma┼é┼╝e┼äskim, we wsp├│lnym po┼╝yciu albo w stosunku pokrewie┼ästwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie┼ästwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s─ů zwi─ůzani z tytu┼éu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ÔÇ×osobami bliskimiÔÇŁ,
  • b. przekazywania maj─ůtku Fundacji na rzecz jej cz┼éonk├│w, cz┼éonk├│w organ├│w lub pracownik├│w oraz ich os├│b bliskich, na zasadach innych ni┼╝ w stosunku do os├│b trzecich, w szczeg├│lno┼Ťci, je┼╝eli przekazanie to nast─Öpuje bezp┼éatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  • c. wykorzystywania maj─ůtku Fundacji na rzecz cz┼éonk├│w, cz┼éonk├│w organ├│w lub pracownik├│w oraz ich os├│b bliskich na zasadach innych ni┼╝ w stosunku do os├│b trzecich, chyba ┼╝e to wykorzystanie bezpo┼Ťrednio wynika z celu statutowego,
  • d. zakupu towar├│w lub us┼éug od podmiot├│w, w kt├│rych uczestnicz─ů cz┼éonkowie Fundacji, cz┼éonkowie jej organ├│w lub pracownicy oraz ich os├│b bliskich, na zasadach innych ni┼╝ w stosunku do os├│b trzecich lub po cenach wy┼╝szych ni┼╝ rynkowe.

Dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcza

┬ž 9

 1. Fundacja dla realizacji jej cel├│w statutowych, mo┼╝e prowadzi─ç w kraju i za granic─ů dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů.
 2. Ca┼éy doch├│d uzyskany w ramach prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej przez Fundacj─Ö przeznaczony zostanie na realizacj─Ö jej cel├│w statutowych.
 3. Zakres prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej przez Fundacj─Ö ustalaj─ů Fundatorzy.

Władze Fundacji

┬ž 10

 1. Organami Fundacji s─ů:
  • a. Zarz─ůd,
  • b. Komisja Rewizyjna ÔÇô je┼╝eli Fundacja zdecyduje si─Ö na jej powo┼éanie,
  • c. Rada Fundacji jako organ doradczy, je┼╝eli Fundacja zdecyduje si─Ö na jej powo┼éanie,
  • d. Rada Naukowa jako organ doradczy, je┼╝eli Fundacja zdecyduje si─Ö na jej powo┼éanie,
  • e. Rada Starszych jako organ doradczy, je┼╝eli Fundacja zdecyduje si─Ö na jej powo┼éanie.

Zarz─ůd Fundacji

┬ž 11

 1. Zarz─ůd kieruje dzia┼éaniami Fundacji i reprezentuje j─ů na zewn─ůtrz.
 2. Do zada┼ä Zarz─ůdu nale┼╝y w szczeg├│lno┼Ťci:
  • a. Uchwalanie regulamin├│w,
  • b. Uchwalanie program├│w dzia┼éania i sporz─ůdzanie plan├│w realizacji cel├│w,
  • c. Zarz─ůdzanie maj─ůtkiem Fundacji,
  • d. Podzia┼é ┼Ťrodk├│w Fundacji na realizacji jej poszczeg├│lnych cel├│w,
  • e. Sporz─ůdzanie i wydawanie uchwa┼é w sprawach Fundacji,
  • f. Ustalanie wielko┼Ťci zatrudnienia i wysoko┼Ťci ┼Ťrodk├│w na wynagrodzenia pracownik├│w,
  • g. Przyjmowanie darowizn, spadk├│w i zapis├│w, a tak┼╝e subwencji i dotacji,
  • h. Podejmowanie decyzji w sprawach dotycz─ůcych dzia┼éania i realizacji cel├│w statutowych,
  • i. Organizowanie zbi├│rek,
  • j. Realizacja cel├│w statutowych Fundacji,
  • k. Inne sprawy okre┼Ťlone Statutem.
 3. Zarz─ůd sk┼éada si─Ö z od dw├│ch do pi─Öciu os├│b.
 4. Cz┼éonk├│w Zarz─ůdu powo┼éuj─ů i odwo┼éuj─ů Fundatorzy. Fundatorzy wskazuj─ů r├│wnie┼╝ ich funkcje.
 5. Cz┼éonkowie Zarz─ůdu w ramach pe┼énienia swojej funkcji mog─ů otrzymywa─ç wynagrodzenie. Wysoko┼Ť─ç wynagrodzenia Cz┼éonk├│w Zarz─ůdu ustalaj─ů Fundatorzy.
 6. Na czele Zarz─ůdu stoi Prezes Zarz─ůdu.
 7. Cz┼éonkowie Zarz─ůdu powo┼éywani s─ů na czas nieokre┼Ťlony i mog─ů by─ç w ka┼╝dym czasie odwo┼éani.
 8. Cz┼éonek Zarz─ůdu mo┼╝e zrezygnowa─ç z pe┼énienia swojej funkcji w ka┼╝dym czasie. Pisemn─ů rezygnacj─Ö Cz┼éonek Zarz─ůdu sk┼éada na r─Öce Fundator├│w.

Komisja Rewizyjna

┬ž 12

 1. W Fundacji mo┼╝e zosta─ç powo┼éany wewn─Ötrzny organ kontrolny ÔÇô Komisja Rewizyjna.
 2. Cz┼éonk├│w Komisji Rewizyjnej powo┼éuj─ů Fundatorzy.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale┼╝y:
  • a. sprawowanie nadzoru nad gospodark─ů finansow─ů Fundacji,
  • b. kontrola podejmowanych przez Zarz─ůd uchwa┼é w zakresie ich zgodno┼Ťci ze Statutem oraz kontrola wykonywania uchwa┼é w┼éasnych podj─Ötych przez Zarz─ůd,
  • c. opiniowanie kierunk├│w i plan├│w dzia┼éalno┼Ťci statutowej przyj─Ötych na dany rok przez zarz─ůd i innych spraw przed┼éo┼╝onych przez Zarz─ůd do zaopiniowania Komisji,
  • d. wyst─Öpowanie do Zarz─ůdu z wnioskami dotycz─ůcymi dzia┼éalno┼Ťci Fundacji.
 4. Cz┼éonkiem Komisji Rewizyjnej mo┼╝e zosta─ç osoba nieb─Öd─ůca cz┼éonkiem organu zarz─ůdzaj─ůcego (Zarz─ůdu), ani pozostaj─ůca z nim w stosunku ma┼é┼╝e┼äskim, we wsp├│lnym po┼╝yciu, w stosunku pokrewie┼ästwa, powinowactwa lub podleg┼éo┼Ťci s┼éu┼╝bowej.
 5. Cz┼éonkiem Komisji Rewizyjnej nie mo┼╝e zosta─ç osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przest─Öpstwo umy┼Ťlne ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub przest─Öpstwo skarbowe.
 6. Cz┼éonkowie Komisji Rewizyjnej mog─ů otrzymywa─ç z tytu┼éu pe┼énienia swojej funkcji zwrot uzasadnionych koszt├│w lub wynagrodzenie w wysoko┼Ťci nie wy┼╝szej ni┼╝ przeci─Ötne miesi─Öczne wynagrodzenie w sektorze przedsi─Öbiorstw.

Rada Fundacji, Rada Naukowa i Rada Starszych

┬ž 13

 1. Fundacja mo┼╝e powo┼éa─ç organy doradcze – Rad─Ö Fundacji, Rad─Ö Naukow─ů i Rad─Ö Starszych
 2. Cz┼éonk├│w Rady Fundacji, Rady Naukowej oraz Rady Starszych powo┼éuj─ů i odwo┼éuj─ů Fundatorzy.┬áFundatorzy ustalaj─ů r├│wnie┼╝ zakres obowi─ůzk├│w tych organ├│w.
 3. Cz┼éonkami Rady Fundacji, Rady Naukowej i Rady Starszych mog─ů zosta─ç osoby posiadaj─ůce wiedz─Ö w zakresie niezb─Ödnym do realizacji cel├│w i bie┼╝─ůcych spraw Fundacji.

┬ž 14

Cz┼éonkowie Zarz─ůdu, Rady Fundacji, Rady Naukowej oraz Rady Starszych maj─ů obowi─ůzek
niezwłocznie zgłosić Fundatorom:

 • a. podj─Öcie przynale┼╝no┼Ťci do partii politycznej,
 • b. podj─Öcie albo zako┼äczenie wykonywania zawodu dziennikarza w rozumieniu przepis├│w prawa prasowego,
 • c. podj─Öcie albo zako┼äczenie pracy w s─ůdzie, prokuraturze, organie administracji samorz─ůdowej, rz─ůdowej lub sp├│┼éce, w kt├│rej wi─Ökszo┼Ť─ç udzia┼é├│w ma Skarb Pa┼ästwa lub jednostka samorz─ůdu terytorialnego,
 • d. ka┼╝d─ů realn─ů lub potencjaln─ů dzia┼éalno┼Ť─ç mog─ůc─ů sta─ç w konflikcie do cel├│w statutowych.
  Fundacji.

Spos├│b reprezentacji

┬ž 15

 1. O┼Ťwiadczenia woli w imieniu Fundacji sk┼éada Prezes Zarz─ůdu lub Wiceprezes Zarz─ůdu samodzielnie.
 2. Funkcj─Ö Kierownika Zak┼éadu Pracy w rozumieniu przepis├│w kodeksu pracy pe┼éni Prezes Zarz─ůdu.
 3. W umowach zawieranych pomi─Ödzy Fundacj─ů a Cz┼éonkami Zarz─ůdu, Fundacj─Ö reprezentuj─ů Fundatorzy. Je┼╝eli Cz┼éonek Zarz─ůdu, kt├│rego dotyczy umowa jest jednocze┼Ťnie Fundatorem, Fundacj─Ö reprezentuje drugi Fundator, a w przypadku braku drugiego Fundatora, Cz┼éonek
  Zarz─ůdu.

┬ž 16

 1. W przypadku ┼Ťmierci jednego z Fundator├│w, jego obowi─ůzki, kompetencje i uprawnienia przejmuje drugi Fundator.
 2. W przypadku ┼Ťmierci obu Fundator├│w ich obowi─ůzki i kompetencje przejmuje Zarz─ůd.

Zmiany w Statucie

┬ž 17

 1. Decyzj─Ö w sprawie zmiany Statutu, po┼é─ůczenia z inn─ů Fundacj─ů oraz likwidacji Fundacji podejmuj─ů Fundatorzy.
 2. Zakres zmian Statutu okre┼Ťlaj─ů Fundatorzy.

Likwidacja Fundacji

┬ž 18

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osi─ůgni─Öcia jej cel├│w statutowych b─ůd┼║ w razie wyczerpania jej ┼Ťrodk├│w finansowych oraz maj─ůtku.
 2. Przyjmuj─ůc uchwa┼é─Ö o likwidacji Fundacji, Fundatorzy wskazuj─ů Likwidatora Fundacji.
 3. W okresie likwidacji Fundacj─ů kieruje i reprezentuje j─ů Likwidator.
 4. Obowi─ůzkiem likwidatora jest otwarcie i przeprowadzenie procesu likwidacji Fundacji.

┬ž 19

Maj─ůtek Fundacji pozosta┼éy po jej likwidacji mo┼╝e zosta─ç przeznaczony w drodze uchwa┼éy Likwidatora na rzecz innych dzia┼éaj─ůcych fundacji o zbli┼╝onych celach.