Beata Kamińska-Suchanek

Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia, specjalność: psychologia zdrowia i kliniczna (2009). Jestem certyfikowaną trenerką (2018) i superwizorką (2021) mindfulness dla dzieci i młodzieży w Metodzie Eline Snel (akredytacja: Academy for Mindful Teaching w Holandii) oraz nauczycielką mindfulness dla dorosłych w trakcie certyfikacji.

Doświadczenie zdobywałam pracując z dziećmi, młodzieżą, rodzicami oraz nauczycielami m.in. w ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci słabowidzących i niewidomych, szkołach podstawowych, stowarzyszeniach oraz fundacjach.

W 2014 odbyłam swój pierwszy 8-tygodniowy kurs Mindfulness i od tego czasu praktykuję formalnie i nieformalnie uważność na co dzień oraz poprzez uczestnictwo w kursach (m.in. MBSR, MBLC, CBLC, Insight), odosobnieniach medytacyjnych, szkoleniach, konferencjach w Polsce i zagranicą. Jednocześnie nieustannie pogłębiam wiedzę psychologiczną oraz terapeutyczną. Pracuję pod superwizją Eline Snel oraz Marka Hansena.

Prowadzę kursy mindfulness dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w placówkach specjalistycznych, przedszkolach, szkołach oraz w praktyce prywatnej. Łączę wiedzę psychologiczną z praktyką uważności w pracy z dziećmi oraz ich rodzicami.

W Academy for Mindful Teaching (AMT) odpowiadam za kwalifikacje wstępne oraz superwizuje uczestników/ek (przyszłych trenerów/ek) kursów nauczycielskich Metody Eline Snel, które od sierpnia 2020 roku odbywają się w Warszawie 💚.

Współorganizuję konferencję o uważności dla dzieci, młodzieży i dorosłych „uWAŻNI RODZICE – uWAŻNE DZIECI” oraz „Festiwal uważności”.

Czym się zajmuję?

Beata Kamińska-Suchanek mindfulness dla dzieci, młodziezy i doroslych Fundacja O. Warszawa treningi uwaznosci

Najważniejsze kursy i szkolenia: mindfulness (uważność),
compassion (współczucie), psychologia, pedagogika

2022
właśnie uczestniczę
Growing up Mindful (Rosnę z uważnością) - level 2
Growing Kindful and Happy

dr Christopher Willard (USA)

2022
Mindful Schools - kurs 201

Kurs uprawniający do prowadzenia treningów dla dzieci i nastolatków programami Mindful Schools (USA)

2022
Growing up Mindful (Rosnę z uważnością) - level 1

dr Christopher Willard (USA)

2022
Odosobonienie "Serce i Umysł w treningu współczucia - Lojong"

Mindfulness Association Polska (Lama Rinchen Palermo, asysta: Anna Zubrzycki, Annick Nevejan)

2022
Mindful Schools - kurs 101

Kurs wprowadzający do metodologii w podejściu Mindful Schools (USA)

2022
Odosobnienie dla przyszłych nauczycieli współczucia w podejściu CBLC (Compassion Based Living Course)

Mindfulness Association Polska (Anna Zubrzycki, Krystyna Boroń Krupińska)

2021
Odosobnienie dla przyszłych nauczycieli MBLC-YA (“Kurs życia oparty na zasadach uważności dla młodzieży”)

Mindfulness Association Polska (dr Heather Grace-Bond, Anna Zubrzycki, Ewa Orłowska, Krystyna Boroń Krupińska)

2020/2021
Szkolenie superwizorskie mindfulness dla dzieci w Metodzie Eline Snel

Academy for Mindful Teaching, Holandia (Mark Hansen, Eline Snel)

2020
Odosobnienie dla przyszłych nauczycieli mindfulness w podejściu MBLC (Mindfulness Based Living Course)

Mindfulness Association Polska (Anna Zubrzycki, Ewa Orłowska, Krystyna Boroń-Krupińska)

2020
Certyfikowany kurs współczucia w podejściu CBLC (Compassion Based Living Course)

Mindfulness Association Polska (Anna Zubrzycki, Krystyna Boroń-Krupińska)

2020
Odosobnienie "Powrót do domu - praca, która nas ponownie połączy ze wszystkim"

Mindfulness Association Polska (Annick Nevejan, Anna Zubrzycki, Olaf van Kooten)

2019/2020
Szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży

Poza Schematami, Warszawa

Szkolenie daje uprawnienia do prowadzenia terapii w podejściu poznawczo -behawioralnym. Nie jest równoznacznie z uzyskaniem uprawnień psychoterapeutycznych. Do tego wymagane jest ukończenie 4-letniej szkoły psychoterapii w danym nurcie.

2019/2020
Kurs wprowadzający do umiejętności nauczania mindfulness (dorosłych)

Mindfulness Association Polska (Anna Zubrzycki, Ewa Orłowska, Krystyna Boroń-Krupińska)

2018/2019
Certyfikowany kurs nauczycielski mindfulness w podejściu MBLC (Mindfulness Based Living Course)

Mindfulness Association Polska (Jane Negrych, Anna Zubrzycki)

2017/2018
Kursy trenerski mindfulness dla dzieci i młodzieży w Metodzie Eline Snel

Academy for Mindful Teaching, Holandia (Eline Snel, Jan-Paul Buijk, Sepin Inceer, Agie Bucu)

2015/2016
Kurs trenerski Metodą TROP

Grupa TROP (Dorota Jakubowska, Jac Jakubowski, Sonia Jakubowska, Justyna Zacharuk, Maciej Baryłka)

2015
Trening interpersonalny

Grupa TROP (Maciej Baryłka)

2015
Odosobnienia mindfulness w ciszy

Serce Ciszy (Alicja Maga Korbel)

2014/2015
Pogłębiona grupowa praktyka uważności

Serce Ciszy (Alicja Maga Korbel)

Cotygodniowe 2h praktyki grupowe

2014
8-tygodniowy trening uważności w podejściu MBSR (MIndfulness Based Stress Reduction)

Serce Ciszy (Alicja Maga Korbel)

 

2013
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I st.

Warszawa (Bożena Kisiel)

2013
"Program Przeciwdziałania Przemocy - STOP"

Stowarzyszenie Bliżej Dziecka (Joanna Węgrzynowska, Hubert Czemierowski)

2011/2012
Drama I stopnia

Łódź ( Hanna Jastrzębska-Gzella)

2009/2010
Kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo (przygotowanie pedagogiczne)

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi